Tekniske installationer på flade tage

Montering af ventilations- og køleanlæg på flade tage - nyt erfaringsblad fra BYG-ERFA.

Uhensigtsmæssig placering af ventilations-, køleanlæg, skilte og antenner på flade tage er ofte årsag til vandskader i tagkonstruktioner og underliggende rum.

BYG-ERFA har derfor udgivet et nyt erfaringsblad ”Tekniske installationer på flade tage - gennemføring i og montering på tagfladen”, som beskriver hvor der kræves opmærksomhed og hvordan tekniske anlæg og deres gennemføringer placeres og udføres hensigtsmæssigt i flade tage.

Risikoen for vandgennemtrængning øges ved placering af gennemføringer i tagfladens stærkt vandbelastede områder, anvendelse af for lave inddækningshøjder og uhensigtsmæssigt udformede ben for installationerne.

For at sikre tagets tæthed skal placering af såvel tekniske anlæg som gennemføringer:

  • indarbejdes tidligst muligt i projekteringen,
  • disponeres hensigtsmæssigt på tagfladen.

Gennemføringerne skal planlægges og koordineres med hensyntagen til:

  • tagets udformning, vedligehold og afvanding,
  • korrekt udførelse af såvel tagdækning og -isolering som dampspærre og lufttætning.

Erfaringsbladet indeholder flere illustrationer, principtegninger og vejledende mindstemål.

Tekniske installationer på flade tage - gennemføring i og montering på tagfladen” [Erfaringsblad (37) 09 12 16] indgår i BYG-ERFAs temamappe om ”Flade tage og tagterrasser – tagpap og tagfolie”.   

Hold din byggetekniske viden ajour – lær af andres erfaringer - tegn et BYG-ERFA abonnement

Fladt tag med tekniske installationer

Billedtekst:

En tagflade, hvor placering af nogle installationer vanskeliggør fagligt korrekt tagdækningsarbejde og vedligehold af tagfladen.

Til pressen

Hent illustration i høj opløsning

Copyright

Gengivelse er tilladt med tydelig kildeangivelse © Fonden BYG-ERFA i umiddelbar nærhed af den anvendte illustration. 

Ved brug af illustrationsmateriale i digitale medier skal der desuden linkes til [byg-erfa.dk

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte sekretariatet på telefon 4489 0640 eller mail redaktion@byg-erfa.dk.

Yderligere oplysninger:

Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og løssalg.