Skimmelvækst og misfarvning af tagunderlag af krydsfiner

- afhjælpning og forebyggelse på ventilerede tage og carporttage

Skimmelvækst på tagunderlag af krydsfiner forekommer oftest på grund af:

  • utætte dampspærrer og loftlemme,
  • uhensigtsmæssig ventilation af taghulrummet.

Herudover er generne konstateret som følge af – eventuelt i kombination – med:

  • underafkøling af tagunderlaget,
  • omfordeling af fugt i tagrummet efter solpåvirkning,
  • byggefugt,
  • kolde tagrum som følge af høj isoleringsstandard,
  • uhensigtsmæssig opbevaring og behandling af materialer før indbygning.

Et særligt fænomen ses på nordvendte tagflader med mere end 30° hældning, dvs. flader i tagrum, hvor solens udtørrende virkning kun opnås i en kort periode midt på sommeren – og ikke om vinteren.

I BYG-ERFAs nye erfaringsblad ”Tagunderlag af krydsfiner – misfarvning efter skimmelvækst” gennemgås både årsager og hvordan problemerne afhjælpes og forebygges gennem konstruktive ændringer.

Få yderligere byggetekniske erfaringer fra byggeriets praksis i BYG-ERFA bladet ”Tagunderlag af krydsfiner – misfarvning efter skimmelvækst” og i temaet ”Undertage og tagkonstruktioner” samt få opdateret viden om "Tætte Tage" på BYG-ERFAs eftermiddagsseminar den 24. oktober 2011 i Århus

Faktaboks:

Materialer

Krydsfiner af gran er tilsyneladende mindre udsat for skimmelvækst end fx OSB-pladereller  krydsfiner af fyr.

Skimmelvækst ses i mindre omfang ved tagunderlag af brædder – givetvis fordi bræddeunderlaget er tykkere og dermed har større fugt- og varmekapacitet. Overfladebehandling af krydsfinerpladers underside med et miljøgodkendt svampebekæmpelsesmiddel kan i nogen grad modvirke følgerne af byggefugt.

 

Yderligere oplysninger:

Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnementtemamapper og seminarer.

Illustrationer

47_110719_Forside
© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Misfarvning efter skimmelvækst på krydsfiner som tagunderlag i et ventileret, fladt tag, hvor luftstrømning gennem en utæt dampspærre har ført fugt til taghulrummet.

 

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Ved udstråling til himmelrummet om natten afkøles en tagflade til under luftens dugpunktstemperatur. Herved opstår kondens på underside af tagfladen, fx krydsfinerplader, som opsuger kondensen.

 © www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Ved solopvarmning fordamper fugten fra den påvirkede tagflade og kondenserer på den koldere, ikke-solpå­virkede tagflade. En stor del fugt vil - trods ventilation af tagrummet - opsuges i de nordvendte krydsfinerplader.

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Tagrum, hvor den nordvendte - men ikke den sydvendte - krydsfinerplade har skimmelvækst.

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Eksempel på konstruktiv forebyggelse af skimmelvækst: Isolering på undersiden af tagudhæng med mineraluld, der afdækkes med et diffusionsåbent undertagsmateriale og udhængslister, så ventilationsadgang til tagrummet bevares intakt.

 

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk