Få tag på taget – om byhaver og taghavers tektonik

Temadag om danske og udenlandske erfaringer med ”grønne tage” giver dig redskaber til at undgå forkert planlægning, projektering og udførelse af byens nye taghaver.

De beslutninger og valg, du skal træffe under planlægning, projektering og udførelse af et grønt tag, har afgørende indflydelse på såvel vækstforhold og holdbarhed som brand-, fugt- og indeklimaproblemer.

Derfor afholdes en temadag den 7. juni 2011 kl. 10-16, som ruster dig til disse udfordringer.

Få blandt andet svar på, hvor du som projekterende, udførende og bygningsmyndighed skal være opmærksom og hvilke velfungerende konstruktioner, der findes.

Herudover vil oplægsholderne, med udgangspunkt i de seneste danske og udenlandske erfaringer, fortælle om fx ekstensive og intensive grønne tages opbygning, udformning, isoleringsegenskaber og brandsikring, samt bortledning af regnvand samt byggetekniske udfordringer – og ikke mindst en guidet rundtur i AgroTech’s forskellige forsøgsopstillinger af grønne tage.

Temadagen veksler mellem oplæg og debat, hvor også deltagernes erfaringer bringes i spil.

Alle deltagerne får desuden udleveret BYG-ERFAs temamappe om ”Grønne tage og tagterrasser”.

Temadagen er arrangeret af AgroTech , Dansk Brand og sikringsteknisk Institut (DBI) og Fonden BYG-ERFA

Se oplægsholdere, det fulde program og tilmeld dig på:
byg-erfa.dk/seminar-taghaver-2011

 

Taghave

© www.byg-erfa.dk

Med plantekasser og opkanter kan vækstlagets tykkelse varieres, så der bliver mulighed for vækster i forskellige størrelser. Det er hensigtsmæssigt at anvende lette, flytbare plantekasser af hensyn til senere eftersyn og reparation af membran.

Illustration fra BYG-ERFA bladet: "Grønne tage - membraner, dræning, isolering og vækstlag. Erfaringsblad (47) 07 05 03"

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk