Husk røgalarmen

Hurtig alarmering har afgørende betydning for brandudvikling og skadeomfanget.

Derfor anbefales installation af røgalarmer. Der konstateres dog ofte brande i bygninger med røgalarmer, fordi de ikke har virket efter hensigten - blandt andet, fordi der ikke er officielle retningslinjer for installation og vedligehold af røgalarmer.

BYG-ERFA har samlet gældende viden på området og i erfaringsbladet ”Røgalarmer og røgalarmanlæg - installation, placering og vedligehold” beskrives hvordan røgalarmer opsættes og tjekkes, så de er mest effektive.

Bladet afsluttes med en oversigt over krav til røgalarmanlæg i forhold til bygningens anvendelse – afhængigt af om det er fx et parcelhus, et rækkehus, en etagebolig, et hotel eller et vandrehjem.

En røgalarm eller et røgalarmanlæg har to vigtige funktioner:

  • opdagelse af brand (røg)
  • alarmering af personer

Mange brande opstår fx  som følge af en defekt vaskemaskine, opvaskemaskine eller el-installation – og hurtig alarmering har afgørende betydning for brandens udvikling og skadeomfanget. Hvis røgalarmer, røgalarmanlæg eller automatisk brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og varslingsanlæg er korrekt installeret kan branden opdages i tide, så skaderne begrænses.

Erfaringsbladet ”Røgalarmer og røgalarmanlæg - installation, placering og vedligehold” indgår i en serie nyere udgivelser om brandsikkerhed fx:

Brandklassifikation - det europæiske system og hidtidige danske betegnelser. Erfaringsblad (99) 12 12 31

Brandadskillelser i ydervægge - sikring mod vandret brandspredning. Erfaringsblad (21) 12 12 26

Brandventilation – ovenlys, lemme og røgskærme. Erfaringsblad (27) 12 11 10

Erfaringsbladene kan købes enkeltvis eller som del af BYG-ERFAs byggetekniske temaer om:

Begge temaer indeholder andre relevante erfaringsblade, samt oversigter med links til yderligere byggetekniske publikationer og organisationer med tilknytning til emnet.

På byg-erfa.dk kan ses resuméer af alle BYG-ERFA bladene. Ved køb af et årsbonnement, opnås blandt andet onlineadgang til hele indholdet af alle BYG-ERFAs udgivelser.

Yderligere oplysninger:

Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement, temamapper

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk.

Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for en af følgende illustrationer i høj opløsning.

Illustrationer:

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Røgalarm (detektor) monteret på fast installeret sokkel.

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Batteridrevne røgalarmer til ældre bygninger uden kobling til strømforsyning.

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Røgalarm med backupbatteri monteret.