Viden om radon

Fonden BYG-ERFA udgav i 2002 erfaringsbladet ”Radon - forebyggelse og afhjælpning”, som på trods af at udgivelsen har flere år på bagen, stadig er den mest aktuelle vejledning i, hvordan radon forebygges og afhjælpes i både nybyggeri og i eksisterende bygninger. I erfaringsbladet angives byggetekniske foranstaltninger, som kan begrænse radonproblemer i bygninger med henholdsvis terrændæk, krybekælder og kælder.

BYG-ERFA lige så længe haft et tema om radonsikring på www.byg-erfa.dk. Her har vi samlet tilgængelig viden om radon, og temaet indeholder nu adskillige links til viden og udgivelser om radon.

Temaet bliver løbende opdateret og her vil du som projekterende og udførende kunne finde den mest ajourførte viden om radon. Vi henviser bl.a. til den netop udsendte pressemeddelelse fra Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 26. oktober 2009” Lene Espersen: Nye mål for radon i boliger”, hvori ministeren strammer byggelovgivningens anbefalinger om, hvor lavt radonniveauet i indeklimaet bør være, det betyder at de danske anbefalinger nu er på linje med helt nye anbefalinger fra WHO og de nordiske sundhedsmyndigheder.

Gå til temaet om radon

Kortet viser forekomster i Danmark – de højeste radonkoncentrationer er i de mørke områder.