Polystyrenisolering på tage med lav hældning

Nyt erfaringsblad om forholdsregler i forbindelse med EPS isolering. Fonden BYG-ERFA har for nylig udgivet erfaringsbladet ”Polystyrenisolering på tage med lav hældning (flade tage) - brandbeskyttelse, membranunderlag” (27) 08 11 21. 

Ekspanderet polystyren (EPS) har igennem flere årtier været anvendt til isolering af flade tage.

Da EPS er brændbart, findes der særlige regler for beskyttelse af materialet mod brandpåvirkning, så anvendelsen ikke medfører øget brandrisiko. Dette erfaringsblad behandler primært forholdsregler i forbindelse med EPS isolering, som er det hyppigst anvendte brændbare isoleringsmateriale til flade tage, desuden gennemgås de generelle brandtekniske regler.

Indledningsbilledet viser montering af fastgørelsesbeslag (tagskrue) igennem flere lag EPS-isolering, trædefast mineraluld samt første lag tagpap.

Foruden dette erfaringsblad har Fonden BYG-ERFA udgivet en Temamappe om Flade tage og tagterrasser [2008 10 29], temaet indeholder 10 erfaringsblade om Flade tage og tagterrasser – tagpap og tagfolie.