Oversvømmelser og korrekt udtørring

 

Efter de seneste dages voldsomme regnskyl og oversvømmelser er der behov for udtørring af bygninger. For at reducere risiko for uoverskuelige, langvarige følgeskader, gener og problemer - fx skimmelvækst, angreb af trænedbrydende svampe og korrosion – er det vigtigt at udtørringen målrettes de eksakte skader.

I BYG-ERFA bladet ”Udtørring af bygninger efter vandskader - metoder og materialehensyn” gennemgås forskellige udtørringsmetoder af bygningsdele og byggematerialer efter vandskader. 

I erfaringsbladet gennemgås både: 

 

  • hvordan udtørringen gribes an 
  • fordele og ulemper ved anvendelse af henholdsvis naturlig/mekanisk ventilation, forskellige typer affugtere og infrarød bestråling 
  • særlige materialehensyn for fx træ, beton, fugtfølsomme gulvbelægninger, mineraluld, gipsplader og tagelementer 
  • udtørringstider og –metoder 

 

Uanset valg af metode kan udtørringen strække sig over lang tid - fra et par uger til i værste fald flere måneder. 

Udtørringsperioden afhænger af såvel de opfugtede materialer som opfugtningens omfang og den valgte metode.

Ved oversvømmelser efter kraftige regnskyl skal hurtigst muligt afklares: 

 

  • Hvor er vandet trængt ind - og hvor stor opfugtning har det medført? 
  • Er vandtilgangen standset? 
  • Hvor stort et område har fået vand? 
  • Er der kun vand i materialernes overflade eller er det trængt dybere ind – og eventuelt ind i utilgængelige hulrum? 
  • Er der tegn på vandindtrængen i fx elektriske installationer? 

 

 BEMÆRK 

Uanset hvor godt en bygning er udtørret efter vandskade, kan der først forventes normale fugtligevægtforhold efter 1-2 års forløb. 

For at undgå skimmelvækst frarådes opsætning af fx skabe på tidligere opfugtede ydervægge de første par år, uden at der etableres et ventileret mellemrum på mindst 50 mm (så eventuel restfugt kan forsvinde). 

Vandpåvirkning i strøgulve med fugtspærre oven på betonen medfører stor risiko for skimmelvækst, og de skal derfor udtørres hurtigst muligt. 

Anvendelse af affugtere og beherskede temperaturer reducerer risiko for udvikling af skimmelvækst. 

Erfaringsbladet ”Udtørring af bygninger efter vandskader - metoder og materialehensyn” [BYG-ERFA blad (50) 97 06 25] indgår i temamappen om ”Bygningsundersøgelser” (www.byg-erfa.dk).

Med henblik på at forebygge fremtidige problemer er der også råd at hente i ”Kælderoversvømmelse på grund af opstemning i hovedkloakker” [BYG-ERFA blad (50) 97 06 25], som indgår i temamappen om ”Kloak- og afløbsinstallationer” (www.byg-erfa.dk).

Udtørring af tag

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Affugtningsudstyr monteret på et tag, hvor tagelementer er under udtørring

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk.