Om isoleringsevnen i "Reflektiv isolering"

Forskellige importfirmaer har gennem de seneste år under forskellige produktnavne solgt ”reflektiv isolering” med løfter om væsentlige energibesparelser, som dog sjældent holder i virkeligheden. Aktuelt reklameres for isoleringsproduktet under navnet ”Airflex” i en tilbudsavis fra et større grossistmarked.

- men inden rådgivere og udførende i den danske byggesektor igangsætter energibesparelsesprojekter med det nye produkt kan Fonden BYG-ERFA anbefale nogle minutters studier på Internettet [www.byg-erfa.dk]. 

Se også pressemeddelelse fra Erhvervs- og Boligstyrelsen af 2.3.09 "Forbrugerne vildledes om reflektiv isolering"  

På baggrund af en række henvendelser til BYG-ERFA sekretariatet i efteråret 2004 vedrørende produktet ”ABM Reflektiv isolering” blev der i januar 2005 udarbejdet et undersøgelsesnotat på tre A4-sider af civilingeniør Georg Christensen, Bygge- og Miljøteknik A/S. Dette medførte efterfølgende (maj 2005), at Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST) udsendte en advarende meddelelse til alle landets bygningsmyndigheder.

Det produkt, der blev undersøgt i 2005 har umiddelbart mange ligheder med isoleringsproduktet ”Airflex”, som omtales i den aktuelle tilbudsavis. 

Konklusionen i notatet fra Bygge- og Miljøteknik

- ”De angivne værdier i ABM- brochuren ved sammenligning med mineraluld synes at være meget langt fra sandheden. Det er derfor mest sandsynligt, at de meget ”optimistiske” vurderinger af den reflektive isolerings overraskende gode isoleringsegenskaber beror på misforståelser i forbindelse med varmestrålingsforhold og forkert fortolkning af måleresultater.”

Af notatet fremgår endvidere at der ”Ved det franske byggeforskningsinstitut CSTB er gennemført en række undersøgelser som er resulteret i et såkaldt ”Avis Technique” nr. 20/04 (en slags typegodkendelse) hvoraf det fremgår, at hvis folien opsættes som indvendig ekstraisolering på en væg midt i et hulrum på 50 mm, så kan isolansen ansættes til R=1,3 m2 K/W. 

Dette svarer til mineraluld i en tykkelse på 48 mm…”

YDERLIGERE OPLYSNINGER:

Undersøgelsesnotat "Om isoleringsevenen i "Reflektiv isolerering" (fra 21.01.2005)

Markedskontrol med reflektiv isolering udsendt af Erhvervs- og Boligstyrelsen til samtlige kommuner (pdf)

Pressemeddelelse fra Erhvervs- og Boligstyrelsen af 2.3.09 "Forbrugerne vildledes om reflektiv isolering