Vælg det rette undertag

Ny oversigt over klasssificerede undertagsprodukter. Undertaget skal sikre tagets tæthed ved at beskytte mod sne og regn, som kan trænge ind under tagdækningen.


Ved forkert valg eller udførelse af undertag kan der trænge vand ned i de underliggende konstruktioner, hvorefter der kan opstå skimmelvækst, råd- og svampeskader.

  • Faste undertage kan fx bestå af brædder eller krydsfinérplader beklædt med tagpap eller -folie.
  • Pladeundertage kan fx bestå af voksbehandlede, hårde træfiberplader.
  • Undertage af banevarer leveres i ruller og ophænges som en frithængende membran.

Det er både uhensigtsmæssigt og dyrt at reparere eller udskifte et undertag – og ofte er det nødvendigt at tage hele tagdækningen ned.

Tænk dig om før du vælger undertag – det er dyrt at vælge forkert!

DUKO er en uvildig klassifikation af undertagsmaterialer.

DUKO opdeler undertagsprodukterne i anvendelsesklasser. Jo større krav, der stilles til undertagets sikkerhed og kvalitet, jo højere anvendelsesklasse skal undertagsproduktet have.


Der er fire hovedanvendelsesklasser:
Høj – Middelhøj – Middellav – Lav. Derudover underopdeles Høj i Høj normal og Høj ekstra.

duko.dk kan bygherrer, projekterende og udførende håndværkere få gratis, uvildig information om undertagsprodukter - og her kan du med få klik finde ud af, hvilke undertagsprodukter, der passer bedst til dit tag.

  • Først afkrydses informationer om den bygning og det tag, der skal forsynes med undertag.
  • Herefter beregner og definerer DUKO en egnet anvendelsesklasse for undertaget.
  • Herudfra kan du vælge et undertag for netop dit tag blandt de produkter i anvendelsesklassen, som angives i den løbende ajourførte DUKO oversigt med klassificerede undertage.

Bygherrer anbefales at vælge korrekt undertagsløsning i samråd med en arkitekt, ingeniør eller anden byggeteknisk rådgiver.

Den nye ajourførte "Klassificerede undertagsprodukter. August 2010" indeholder 23 klassificerede undertagsprodukter. Oversigten knytter sig til DUKO folderen ”Det er dyrt at vælge det forkerte undertag”, begge produkter kan både ses og bestilles gratis på duko.dk.

Fonden BYG-ERFA har udgivet et informationsblad om ”Undertage og tagkonstruktioner” som kan downloades gratis på byg-erfa.dk.

Alle de i informationsbladet nævnte erfaringsblade er samlet en temamappe om undertage som koster kr. 350 denne kan bestilles på byg-erfa.dk.

Ved henvendelser fra pressen, kontakt venligst:

Civilingeniør, ph.d. Morten Hjorslev Hansen, mobil: 26 73 04 97

 

Hent illustration i høj opløsning

 

OM DUKO:

DUKO (Dansk Undertagsklassifikationsordning ApS) har tre formål:

1: Kvalitet
DUKO skal sikre at undertagsmaterialer lever op til en række minimumskrav. Der er fire forskellige anvendelsesklasser. Klasserne stiller forskellige krav til materialerne.

2: Overblik
DUKO skal gøre det lettere at vælge et egnet undertagsmateriale.

3: Korrekt anvendelse
DUKO skal fremme korrekt brug af undertagsmaterialer. Det sker bl.a. ved at stille krav om at producenterne udarbejder detaljerede vejledninger som viser korrekt brug af undertagsmaterialerne.

DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning ApS administreres af Fonden BYG-ERFA.

OM BYG-ERFA:

Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.
BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.
byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og løssalg.