Ny oversigt over klasssificerede undertagsprodukter

 

DUKO har netop sendt en ny oversigt over klassificerede undertagsprodukter på gaden

DUKO er en uvildig klassifikation af undertagsmaterialer. 

DUKO opdeler undertagsprodukterne i anvendelsesklasser. Jo større krav, der stilles til undertagets sikkerhed og kvalitet, jo højere anvendelsesklasse skal undertagsproduktet have. 

Der er fire hovedanvendelsesklasser: 

Høj – Middelhøj – Middellav – Lav. Derudover underopdeles Høj i Høj normal og Høj ekstra. 

www.duko.dk findes et beregningsprogram, hvor brugerne nemt kan bestemme, hvilken anvendelsesklasse undertaget i deres tagkonstruktion skal have. 

Den nye ajourførte oversigt indeholder 22 klassificerede undertagsprodukter. Oversigten knytter sig til DUKO folderen ”Det er dyrt at vælge det forkerte undertag”, begge produkter kan både ses og bestilles gratis på www.duko.dk. 

Fonden BYG-ERFA har udgivet et informationsblad om ”Undertage” som kan downloades gratis på www.byg-erfa.dk. Alle de i informationsbladet nævnte erfaringsblade er samlet en temamappe om undertage som koster kr. 350 denne kan bestilles på www.byg-erfa.dk 

Læs mere om både DUKO oversigten og temaet.

--------------------------------------------------------------------------------

 

TIL REDAKTIONEN: 

 

DUKO (Dansk Undertagsklassifikationsordning ApS) har tre formål:

 

1: Kvalitet

DUKO skal sikre at undertagsmaterialer lever op til en række minimumskrav. Der er fire forskellige anvendelsesklasser. Klasserne stiller forskellige krav til materialerne.

 

2: Overblik

DUKO skal gøre det lettere at vælge et egnet undertagsmateriale.

 

3: Korrekt anvendelse

DUKO skal fremme korrekt brug af undertagsmaterialer. Det sker bl.a. ved at stille krav om at producenterne udarbejder detaljerede vejledninger som viser korrekt brug af undertagsmaterialerne.