Anvendelse af natursten på facader – risiko, styrke, holdbarhed

Hvor skal de projekterende og udførende være særligt opmærksomme ved brug af natursten.

Kvaliteten af natursten anvendt til facadebeklædninger, fx marmor, kalksten, skifer eller sandsten, er meget varierende. Nogle typer deformeres så meget med tiden, at deres forankringer svigter, eller den oprindelige styrke reduceres så meget, at naturstenene falder ned og udgør et betydeligt sikkerhedsproblem.

BYG-ERFA har udgivet et erfaringsblad ”Natursten på facader – risiko, styrke, holdbarhed” (41) 10 05 17 som gennemgår materiale-, styrke og stivhedsegenskaber for natursten med henblik på et materialevalg, der passer til anvendelsen. 

Erfaringsbladet oplyser også hvor projekterende og udførende skal være særligt opmærksomme i forbindelse med anvendelse af natursten til beklædning af facader.

Det er ikke usædvanligt at natursten – uden ydre tegn på nedbrydning ved „frost-tø“ påvirkninger ved kontakt med rent vand – kan smuldre væk ved forekomst af selv små saltmængder.

Der kan hentes mere viden i erfaringsbladet "Natursten på facader – risiko, styrke, holdbarhed " som indgår i BYG-ERFAs tema om ”Bygningsfacader” [byg-erfa.dk/bygningsfacader].

 

Hvis du ikke allerede har et BYG-ERFA abonnement, kan du med fordel bestille abonnement 2011 nu - og få gratis digital adgang i resten af 2010.

Læs mere på byg-erfa.dk/abonnement

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Deformerede marmorsten på en facadebeklædning

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk

 

Yderligere oplysninger

Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.>

 

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og løssalg