Mekanisk fastgørelse af tagdækninger på flade tage

Nyt erfaringsblad om hvordan tagdækningen sikres mod afrivning.

De fleste tagdækninger af tagpap og tagfolie samt fx ovenlys og tagbrønde fastgøres mekanisk til underlaget.

Erfaringsbladet ”Mekanisk fastgørelse af tagdækninger på flade tage” omtaler årsager til svigt i forbindelse med stormskader. 

I forbindelse med storm konstateres i enkelte tilfælde afrivning af tagmembran (tagpap og -folie) og isolering på flade tage (lav hældning), fx forårsaget af:

  • utilstrækkeligt antal beslag (til at optage vindkræfterne),
  • mangelfuld – eller ingen – fastgørelse af beslag til underlaget.

Herudover angives forslag til løsninger for hensigtsmæssig fastgørelse, og forskellige typer beslag til fastgørelse i henholdsvis eftergiveligt og hårdt undertag gennemgås.

Mekanisk fastgørelse af tagdækninger på flade tage” (47) 09 12 20 indgår i BYG-ERFAs temamapper om 

Hold din byggetekniske viden ajour – tegn et BYG-ERFA abonnement.

Ballast på fladt tag for at forhindre afrivning af tagmambran

Billedet viser, hvordan kraftigt vindsug på et bygningshjørne har nødvendiggjort midlertidig placering af ballast for at hindre afrivning af en utilstrækkelig fastgjort tagmembran.

Til pressen

Hent forsideillustration i høj opløsning

Copyright

Gengivelse er tilladt med tydelig kildeangivelse © Fonden BYG-ERFA i umiddelbar nærhed af den anvendte illustration. 

Ved brug af illustrationsmateriale i digitale medier skal der desuden linkes til: byg-erfa.dk

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte sekretariatet på telefon 4489 0640 eller mail redaktion@byg-erfa.dk.

 

Yderligere oplysninger:

Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og løssalg.