Generende dryp fra tagplader af metal, plast og malede træmaterialer

- især tage på fritstående carporte, terrasser, oplagspladser, parkeringsanlæg, servicestationer, landbrugshaller, dyrestalde og tilsvarende.

Ved vanddryp fra fritstående, pladeoverdækkede tage rettes blikket ofte mod utætheder i tagdækningen.

Problemerne kan dog også skyldes kondensdannelse på undersiden af tagpladematerialer, fx af stål, aluminium, plast og malede træplader.

På oversiden af næsten alle typer tagdækninger kan der om morgenen efter en skyfri nattehimmel ses fugt i form af kondens - eventuelt som rim - dannet ved, at udeluften, der stryger langs tagfladernes oversider, er kølet så langt ned, at fugten i luften kondenseres og udvikler sig til generende dryp fra tagpladematerialer med ikke-fugtsugende undersider.

I BYG-ERFAs nye erfaringsblad med titlen ”Kondens på tagplader – af metal, plast og malede træmaterialer” [(47) 110720] redegøres for såvel årsager til kondensdannelsen som forslag til udbedring af overdækninger og forebyggelse ved hensigtsmæssig projektering, materialevalg og udførelse.

Ud over at være generende kan vanddråberne også øge korrosion af metalmaterialer og medføre råd- eller svampeangreb i åse, lægter og understøtninger af træmaterialer.

Blandt forslagene til forebyggelse og afhjælpning - hvor dryp ikke kan accepteres – anbefales fx:

  • at tagdækningens overside afskærmes udvendigt med et lag isoleringsmateriale,
  • at anvende pladematerialer med antikondensbelægning på undersiden,
  • at etablere foranstaltninger, som bortleder kondensvandet,
  • at montere en ny, ventileret metalpladedækning, hvor den eksisterende plade virker som undertag.

Forslagene uddybes i det nye erfaringsblad, som supplerer en række tidligere udgivelser om særlige konstruktioner og tagdækninger, der omtales på www.byg-erfa.dk i BYG-ERFAs byggetekniske tema om Undertage og tagkonstruktioner.

 

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Carporttag af plast med kondensdråbe på spær

Hent illustration i høj opløsning (1.37 MB)

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Stålpladetag med kraftig kondens på plader og stålbjælker.

Hent illustration i høj opløsning (0.5 MB)

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Plasttage, fx på udestuer, hvor der kan forekomme kondensdryp.

Hent illustration i høj opløsning (0.5 MB)

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: I landbrugsbygninger med et kraftigt ventileret stål­pla­de­tag kan kondens­dryp fx ødelægge oplagret foder.

Hent illustration i høj opløsning (0.5 MB)

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk

Yderligere oplysninger:

Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement, temamapper og seminarer.