Pas på istapperne – forebyg dem i stedet

I de seneste dage har nyhederne fortalt om nordjyske husejeres problemer med at få fjernet istapper fra deres tagrender. 

Istapperne kan medføre risiko for såvel bygningsskader som konsekvenser i form af nedfaldende istapper. 

BYG-ERFA har for nylig udgivet erfaringsbladet ”Isdannelser i tagrender - forebyggelse af frost- og personskader”. Problemer med isdannelse ses oftest i bygninger med tagkonstruktioner, der har:

  • lav konstruktionshøjde (fx bjælkespær), 
  • ringe varmeisolering mod tagrummet, 
  • mangelfuldt udeluftventileret tagrum over isoleringslaget.

I erfaringsbladet redegøres blandt andet for, hvordan isdannelser i tagrender og nedløb opstår samt, hvordan problemerne kan afhjælpes, fx manuelt, ved efterisolering eller ved montering af varmekabler. Hvad angår sidstnævnte gennemgås forskellige typer varmekabler, driftsudgifter og energiforbrug.

Se også erfaringsblad ”Forebyggelse af skader forårsaget af tøsalt” (49) 00 08 08.

Istapper i tagrender

I perioder med frostvejr fryser smeltevandet fra taget til is i tagrender og nedløbsrør, hvilket blandt andet kan indebære risiko for skader forårsaget af nedfaldne istapper.

TIL PRESSEN

Hent illustration i høj opløsning

 

Copyright

Gengivelse er tilladt med tydelig kildeangivelse © Fonden BYG-ERFA i umiddelbar nærhed af den anvendte illustration. 

Ved brug af illustrationsmateriale i digitale medier skal der desuden linkes til [www.byg-erfa.dk] 

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte sekretariatet på telefon 4489 0640 eller mail redaktion@byg-erfa.dk