Installationer i varme tage

Der er en uheldig tendens til, at isoleringen i et varmt tag opfattes som et hulrum, der kan benyttes til indbygning af installationer. Det advarer et nyt erfaringsblad imod. ”Installationer i varme tage – en risikofyldt løsning som bør undgås” beskriver, hvorfor indbygning af installationerne betragtes som en risikobehæftet byggeteknisk løsning, og hvilken løsning der i stedet bør anvendes.

Erfaringsbladet indgår i BYG-ERFAs tema om Flade tage

installationer i varme tage

© www.byg-erfa.dk
Kontakt BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk, eller telefon 82303022 ved behov for illustrationerne i høj opløsning.

Fonden BYG-ERFA
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer. Materialet er relevant for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift. BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan de kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri. På byg-erfa.dk findes en oversigt over de ca. 300 BYG-ERFA blade samt priser på abonnement og temamapper.