Undgå indvendig isolering

Så vidt det er muligt anbefales udvendig isolering i nyt erfaringsblad fra BYG-ERFA. Indvendig efterisolering af ældre ydermure indebærer stor risiko for fugtproblemer, fx skimmelvækst på den „gamle“, indvendige vægoverflade. Derfor anbefales – så vidt muligt – udvendig efterisolering.

Hvis der anvendes isolering indvendigt, skal en række krav til den eksisterende mur være opfyldt – og såvel projektering som arbejdsudførelse skal være fugtteknisk korrekt og udført meget omhyggeligt.

Det nye erfaringsblad "Indvendig efterisolering af ældre ydermure" indgår i BYG-ERFAs temamappe, der indeholder yderligere 13 erfaringsblade om ”Energi- og indeklimaforbedring – bygningsfornyelse, efterisolering tæthed, termografi, regnvandsanlæg, energiruder, dampspærrer, fuger”. Informationsblad 20090301.  

Hold din byggetekniske viden ajour – tegn et BYG-ERFA abonnement.

Se priser på abonnement 2010 på www.byg-erfa.dk.

Nye abonnenter får ved bestilling af abonnement nu, gratis online adgang til alle erfaringsblade i resten af 2009.

Læs mere om både erfaringsbladet og temaet på byg-erfa.dk

TIL REDAKTIONEN: 

Kraftig skimmelvækst på indersiden af massiv ydermur

Billedet viser indersiden af en massiv ydermur, hvor der efter at forsatsvæg er fjernet er konstateret kraftig skimmelvækst på skillefladen imellem mur og isolering. I dette tilfælde er årsagen især, at rumluft – og dermed fugt – er trængt ind bag isoleringsmaterialet langs kanterne af dampspærren.

Hent Stor udgave til tryk 1.03 MB