Grønne tage - ny samling af erfaringsblade fra BYG-ERFA

De seneste års voldsomme regnskyl, lægger et voldsomt pres på kloakkerne.  

Et grønt tag kan bidrage til at forsinke belastningen og opsuge noget af den væde regnvejret giver. 

Nogle kommuner opfordrer og belønner  ligefrem deres borgere til at finde på løsninger, der kan tage presset fra kloakkerne.

For at imødekomme behovet for viden om ”Grønne tage og tagterrasser" har BYG-ERFA samlet en række erfaringsblade der handler om  emner som: Afvanding, beplantning, dampspærre, fugtforhold, gennemsivning, grønne tage, inddækninger, isolering, kondens, krydsfiner, membraner, opbygning, skimmel, tætning, ventilation og vækstlag - dvs. alle de steder der forudsætter opmærksomhed for at undgå efterfølgnde gener og problemer.

Mange af de beslutninger og valg, der træffes under planlægning, projektering og udførelse af et grønt tag, har afgørende indflydelse på såvel konstruktioners holdbarhed som fugt- og indeklimaproblemer efter ibrugtagning.  

Et grønt tag udføres mest sikkert på en betonkonstruktion og kræver en korrekt opbygning - og ikke mindst en robust, vandtæt, holdbar membran, da det oftest er omkostningskrævende at fjerne jord på taget for at kunne reparere en eventuel utæthed.

Herudover skal tagfladens opbygning tilpasses bevoksning gående fra helt lave vækster af græs og urteagtige vækster over buske til mindre træer.

Læs mere om temamappen om ”Grønne tage og tagterrasser”.

Med henblik på at præsentere den mest aktuelle viden fra ind- og udland afholder BYG-ERFA i samarbejde med AgroTech og Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut  et seminar den 7. juni 2011 om Taghavers Tektonik.

Yderligere oplysninger 

Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift. 

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri. 

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement, temamapper og erfaringsblade

Abonnenter har mulighed for at deltage i BYG-ERFAs arrangementer til reduceret pris - se aktuelle seminarer