Græstørvstage – opbygning og vedligehold

Fonden BYG-ERFA har udgivet et erfaringsblad om ”Græstørvstage – opbygning og vedligehold” (27) 08 12 09. Græstørvstage anvendes ofte på bygninger, der skal indpasses i særlige naturområder. Ved korrekt udførelse er levetiden på et græstørvstag lang, svigt i projektering eller udførelse indebærer dog risiko for alvorlige skader på såvel tagunderlag som bærende konstruktioner. 

I erfaringsbladet gennemgås, hvor der kræves særlig opmærksomhed ved projektering og udførelse af underlaget for græstørvstaget. 

Desuden omtales, hvor bygningsejeren skal være opmærksom i forbindelse med drift og vedligehold af taget. 

Foruden dette erfaringsblad har Fonden BYG-ERFA udgivet en Temamappe om Flade tage og tagterrasser [2008 10 29], temaet indeholder 10 erfaringsblade om Flade tage og tagterrasser – tagpap og tagfolie.