Fyraftensmøde - Ventilation af tagkonstruktioner – hvordan?

 

Fyraftensmøde” i København, mandag den 27. april 2009 kl. 16 -18. De fleste tagkonstruktioner – uanset om der anvendes diffusionstæt, diffusionsåbent eller ingen undertag – skal ventileres for at undgå fugtproblemer, fx trænedbrydende svampeangreb og skimmelvækst.

I et nyt BYG-ERFA blad ”Ventilation af tagkonstruktioner – tagrum, hanebåndslofter, skunkrum og paralleltage” (27) 08 12 30 gennemgås de nye retningslinjer som præciserer det hidtidige ”ventilationskrav på 1/500”.

På fyraftensmødet præsenteres, hvad det betyder for den praktiske udformning og placering af ventilationsåbninger.

Her gennemgås fx ventilationsprincip, fugtpåvirkninger, fugtbelastningsklasser, damp- og lufttæthed, ventilationsåbninger og ventilation under tagdækning samt anvendelse af insekt-, fugle- og fygesnenet.

Hvor skal projekterende og udførende være opmærksomme - ved såvel nybyggeri og renovering?

Hvad betyder det for ventilationsåbningernes højde og antallet af ventilationsstudse for henholdsvis sadel- og pulttage?

Mød op den 27. april 2009 til præsentationen af de nye retningslinjer og konsekvenserne for udførelse af paralleltage, hanebåndslofter, skunk- og tagrum. Bidrag til dialogen med Arkitekt Peter Olsson, Bygningskonstruktør Dorte Johansen og Civilingeniør Morten Hjorslev Hansen - og få direkte svar på dine spørgsmål. 

 

Tilmelding: Senest 22. April 2009 på www.ida.dk (arrangement nr. 91256) eller til Anni Nielsen, tlf. 33184848

Sted: IDA, Kalvebod Brygge, København

Arrangører: IDA/Selskab for Bygningsfysik & Fonden BYG-ERFA

Pris: Deltagelse er gratis. 

Det nye BYG-ERFA blad udleveres på fyraftensmødet. 

Om det nye erfaringsblad:

 

BYG-ERFA blad (27) 08 12 30: ”Ventilation af tagkonstruktioner – tagrum, hanebåndslofter, skunkrum og paralleltage” indeholder generelle beskrivelser for udformning af forskellige former for ventilation af sadeltage og  pulttage, der er opført med  gitter-, bjælke- og hanebåndsspær.

Desuden redegøres for ventilationsforholdene, hvis der 

 

  • anvendes henholdsvis et diffusionstæt og et diffusionsåbent undertag,
  • ikke anvendes undertag. 

 

BYG-ERFA bladet indgår i Temamappe [2007 08 08] om ”Undertage og tagkonstruktioner”, som indeholder 13 erfaringsblade om opbygning og materialer, ventilation og kondens, fugt og skimmelvækst..