Fugtteknisk Forsvarlighed - BYG-ERFA fugtteknisk seminar 2011 på DTU, Lyngby

Fugtteknisk-seminar 2011 tirsdag den 3. maj 2011 kl. 13-17 på DTU - Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby - arrangeret af BYG-ERFA i samarbejde med Byggeskadefonden.

Tag med på ”Fugteknisk Forsvarlighed” og få aktuelle byggetekniske erfaringer om fx afdækning, dampspærre, fuger, fugtspærre, fugttransport, inddækning, isolering, krybekældre, kuldebroer, renovering, skalmure, skimmel, sålbænke, terrændæk, tæthed, udtørringstid, vådrum, ventilation og ydervægge. 

Udgangspunktet for seminaret er BR10 - især energibestemmelserne - aktuelle byggetekniske erfaringsblade og BYG-ERFAs emneafgrænsede temamapper.

Mange af de beslutninger og valg, der træffes under planlægning, projektering og udførelse af et byggeri, har afgørende indflydelse på, såvel bygningens levetid som, fugt- og indeklimaproblemer efter at bygningen er taget i brug.

Uhensigtsmæssige valg eller forkert udførelse indebærer stor risiko for efterfølgende problemer – og dermed også spørgsmål som fx:

 • Hvilke materiale- og udformningsmæssige forudsætninger indgår i valget?
 • Hvor skal projekterende og udførende være opmærksomme i forbindelse med fx energibesparende foranstaltninger – ved nybyggeri og renovering?
 • Hvordan influerer byggetekniske detaljer på bygbarheden ved udførelsen?
 • Hvordan sikres velfungerende konstruktioner, hvor materialerne har de nødvendige egenskaber – både under montering og i løbet af levetiden?

Foredragsholderne gennemgår retningslinjer, som præciserer hidtidige krav - og hvad det betyder for den praktiske udformning – vekslende mellem oplæg og debat, hvor også deltagernes erfaringer bringes i spil.

Dagens oplæg omfatter bidrag fra:

 • Jens Dons, Byggeskadefonden [www.bsf.dk]
 • Lars Due, Isolink [www.isolink.dk]
 • Morten Hjorslev Hansen, BYG-ERFA
 • Ole Munck, Protox [www.protox.dk]
 • Carsten Rode, DTU Byg [www.byg.dtu.dk]
 • Niels Strange, Dansk Byggeri [www.danskbyggeri.dk]
 • Jens Østergaard, BYG-ERFA

Overskrifterne på dagens oplæg er:

 • Byggetekniske erfaringer om ”Fugtteknisk forsvarlighed”
 • Fugtforhold ved efterisolering af terrændæk i krybekældre
 • Tagkonstruktioner, ventilation, kondens og fugtforhold
 • Efterisolering – erfaringer, udfordringer, muligheder og barrierer
 • BR10 – hvornår kommer kravene i spil
 • Energibesparelser, trænedbrydning og skimmelvækst
 • Dampspærrer og lufttæthed
 • Energirenovering, tætning og ventilation

Tilmelding og yderligere oplysninger hos BYG-ERFA på https://byg-erfa.dk/seminar-tage-2011

Pris kr. 2.000 (inkl. moms og temamappen om „Byggefugt og udtørring“ eller "Energi- og indeklimaforbedring").

Begrænset deltagerantal. Deltagerrabat (kr. 375) for BYG-ERFAs abonnenter samt medlemmer af Træsektionen eller Murersektionen under Dansk Byggeri.