Energibesparelser med omtanke – husk de byggetekniske overvejelser

 

Efterisoleringsaktiviteterne skulle nødig forløbe, som det (for 25 år siden) blev tilfældet med brandsikringen, der førte til fugtproblemer i mange kældre i ældre ejendomme.

Bemærk, at en efterisoleret tagetage med fugtproblemer indebærer risiko for skader af helt andre dimensioner. Hvis efterisoleringen udføres forkert koster udbedringen ofte lige så meget - eller mere - end selve anlægsudgiften. 

I den netop udsendte beretning fra BvB (Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse) påpeges problemerne, og det anbefales at ”huske byggeteknikken, når der skal spares på energien”. 

Her henvises blandt andet til de byggetekniske erfaringsblade fra BYG-ERFA, hvor der under temaet ”Energi- og indeklimaforbedring - bygningsfornyelse, efterisolering, tæthed, termografi, regnvandsanlæg, energiruder, dampspærrer, fuger” [2009 03 01] omtales fx 14 byggetekniske erfaringsblade. 

Her anføres en række områder, hvor der forudsættes opmærksomhed – og desuden beskrives hvordan eventuelle problemer undgås. 

De omtalte erfaringsblade kan ses i fuldtekst af BYG-ERFA abonnenter – alternativt kan bladene købes samlet i en temamappe.

Tilsvarende findes en række andre temabeskrivelser om fx