Energibesparelser kan medføre fugtgener

Ventilation er ofte nødvendig efter etablering af energibesparende foranstaltninger.

Både boligejere og -lejere har oplevet fugtgener efter udførelse af energibesparende foranstaltninger, fx vinduesudskiftning og -tætning samt udskiftning af et ældre fyringsanlæg (i småhuse).

BYG-ERFA har netop udgivet et nyt erfaringsblad ”Energibesparelser og fugtgener” (29) 101117 der omhandler dette problem.

Årsagen er oftest, at boligens luftskifte reduceres – så indeluftens fugtindhold øges – fordi der ikke samtidig er etableret den fornødne luftfornyelse – dels aftræk dels tilføring af erstatningsluft via friskluftventiler.

I erfaringsbladet redegøres for hvor og hvorfor fugtgenerne opstår, samt hvordan de forebygges og afhjælpes.

Der kan hentes mere viden i erfaringsbladet  "Energibesparelser og fugtgener ” [byg-erfa.dk/energibespar-fugtgener] som indgår i BYG-ERFAs temaer om:

 

 

Hvis du ikke allerede har et BYG-ERFA abonnement, kan du med fordel bestille abonnement 2011 nu, læs mere på byg-erfa.dk/abonnement

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Skimmelvækst omkring et vindue efter vinduesudskiftning uden forbedring af lejlighedens ventilationsforhold

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk