Energi- og indeklimaforbedring i ældre etageboliger

 

Fonden BYG-ERFA har udgivet et nyt erfaringsblad med titlen "Energi- og indeklimaforbedring – ældre etageboliger" (99) 08 12 28. Mange ældre etageejendomme er dårligt isolerede, utætte og har stort varmetab. Dette medfører både stort energiforbrug, dårlig komfort og indeklimaproblemer – herunder risiko for skimmelvækst, når varm og fugtig indeluft kondenserer på kolde overflader. 

I erfaringsbladet præsenteres en række muligheder for – og risici ved – at reducere energiforbruget samt forbedre indeklima og komfort i ældre etageejendomme, fx ved efterisolering af ydervægge, tage og lofter samt energiforbedring af vinduer, yderdøre og installationer.  

I forbindelse med oversigten henvises til publikationer og erfaringsblade med detaljerede beskrivelser af de omtalte bygningsdele og konstruktioner, herunder hvor der kræves særlig opmærksomhed.

Erfaringsbladet indgår i Temamappen om Energi- og indeklimaforbedring [2009 03  01], temaet indeholder 14 erfaringsblade om Energi- og indeklimaforbedring - bygningsfornyelse, efterisolering, tæthed, termografi, regnvandsanlæg, energiruder, dampspærrer, fuger.