Fugtskjolder på loftet?

Hvis man under byggeprocessen oplever større mængder dryppende vand fra loftet, er den første indskydelse oftest at der er utætheder ved tag, undertag, inddækninger eller gennemføringer.

Erfaringen viser dog, at problemet kan skyldes kondensering af byggefugt i tagkonstruktionen.

Problemerne er mest markante i byggeprocessens sidste faser, umiddelbart efter, at der er sat varme på bygningen, hvis dampspærren ikke er færdigmonteret og tæt.

Der kan også forekomme dryp om vinteren kort tid efter bygningens ibrugtagning, når byggefugt drives ud af materialerne og, som kondens, løber gennem fx sømhuller.

Fugtgenerne kan medføre:

  • skimmelvækst på træ- og isoleringsmaterialer i tagkonstruktionen,
  • fugtskjolder på loftet,
  • ødelæggelse af malebehandlinger,
  • fugtskader på gulve.

BYG-ERFA har udgivet et nyt erfaringsblad ”Dryp fra tagkonstruktioner – under og lige efter byggeprocessen”. Her omtales forhold under byggeprocessen, som medfører risiko for kondensdannelse i tagkonstruktioner og heraf følgende skader.

Desuden gennemgås, hvordan bygherrer, projekterende, udførende håndværkere og tilsynsførende kan imødegå problemet.

Der kan hentes mere viden i ”Dryp fra tagkonstruktioner – under og lige efter byggeprocessen” (42) 110718 samt i BYG-ERFAs byggetekniske temaer om:

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Misfarvet loft som følge af kondensdryp fra den overliggende del af tagkonstruktionen.

Hent illustration i høj opløsning (1 MB)
 

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk

 

Yderligere oplysninger:

 

Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

 

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

 

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement, temamapper og seminarer.