Inspiration og praktisk hjælp til bygningsundersøgelser. Ny temaoversigt fra BYG-ERFA

Såvel bygningssagkyndige som håndværkere skal i deres daglige virke have stor viden om mange byggetekniske detaljer, fejl og mangler - og dette gælder også den forudseende bygningsejer.


BYG-ERFA har udgivet en del erfaringsblade om bygningsundersøgelser, med oplysninger og tjeklister for typiske tegn på skader, hvor der kræves ekstra opmærksomhed.


Disse erfaringsblade er nu samlet i et tema, der indeholder 21 erfaringsblade om:

  • målemetoder og –instrumenter
  • træ
  • beton
  • murværk
  • fugt
  • tæthed
  • trænedbrydende svampe
  • skimmelvækst
  • skadedyr

På byg-erfa.dk vises indholdet i temamappen ”Bygningsundersøgelser” og resuméer af alle BYG-ERFA bladene – og der suppleres med links til andre relevante byggetekniske publikationer med tilknytning til emnet.

 
Nye abonnenter kan nu med fordel få abonnementet til ”gammel pris” ved bestilling inden årsskiftet.


Desuden orienteres om BYG-ERFAs abonnementsordninger, som blandt andet giver direkte onlineadgang til hele indholdet af alle BYG-ERFAs udgivelser.

Yderligere oplysninger:

Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement, temamapper

Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for ovenstående illustrationer i høj opløsning.

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Sortsværtning på kuldebro i form af stolper i en stålskeletvæg.

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Forgæves forsøg på tætning med PUR-skum, som hverken hæftede på tagsten eller ventilationskanal, hvilket medførte vandindtrængning

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Et termografi ved fodpanelet, dvs. samlingen mellem gulv og væg

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Mørtelfuger med karakteristiske murbihuller (rød pil) på 5 - 6 mm diameter