Bygningsfacader - vær opmærksom på faldgruber og sørg for omhyggelig udførelse og vedligehold

Hvis vinduespartier, altaner og tilsvarende elementer i bygningsfacaden ikke er udført korrekt er der risiko for fugtgener, træk og manglende lufttæthed.


Med udsigter til snestorme og monsterregn, er det derfor vigtigt at være opmærksom på vedligehold af facaden - både fuger, beklædning og overfladebehandling. 


BYG-ERFA har udgivet adskillige erfaringsblade om emnet, som nu er samlet i en temamappe ”Bygningsfacader”, som kan fås i papirversion eller digitalt til computer og iPad.

Temaet indeholder følgende erfaringsblade:

 • Altaner ophængt i bærebeslag – fugtgener og afvandingsforhold
 • Fugtspærrer og plastprofilrender over vinduer og døre i murværk
 • Natursten på facader – risiko, styrke, holdbarhed
 • Bygninger med udsat beliggenhed – klimaskærmens tæthed mod vind, slagregn og fygesne
 • Glas-/metalbeklædning ud for etageadskillelser - udformning og fugtforhold i lette facader
 • Bygningsglas - funktionsglas og -ruder
 • Høje sternkonstruktioner på ydervægge af stålkassetter - risiko for fugtskader ved kuldebroisolering
 • Forkomprimerede fugebånd i ydervægge
 • Utætte ydervægge ved gulv – under døre og vinduer
 • Graffiti på bygningsfacader - fjernelse og forebyggelse
 • Korrosionstrægt stål som facadebeklædning
 • Brudskader i facadefuger med elastiske fugemasser
 • Foranstaltninger mod korrosion og misfarvning på rustfrie facadebeklædninger
 • Vedligeholdelse og restaurering af sandsten
 • Kalkning og maling af ældre facader
 • Maling af pudsede facader

Du kan få et indtryk af erfaringsbladenes indhold på BYG-ERFAs hjemmeside under ”Bygningsfacader”, hvor der også informeres om andre relevante byggepublikationer.


Abonnenter har fri adgang til hele indholdet i alle erfaringsblade.

Hvis du ikke allerede er BYG-ERFA abonnent, kan du med fordel tegne et abonnement nu, inden prisen stiger den 1.1.2012.

Abonnementsaftalen er gældende ét år fra fakturadato og løber indtil den bliver opsagt. Læs mere på https://byg-erfa.dk/abonnement


Yderligere oplysninger:
Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.


BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.


På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement, temamapper og seminarer.


Illustrationer

Billedtekst: Et byggeri under opførelse, hvor hullet til vinduespartiet – i bagvæggen – er ført helt ned til betondækket, så isoleringen er blottet i ydervæggen under vinduespartiet
Hent illustration i høj opløsning - © www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Fugtspærre over teglbjælke i kombinationsvæg , hvor murpap er indlagt i lejefuge over teglbjælke i formur og klæbet til betonbagvæggen.
Hent illustration i høj opløsning - © www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Opfugtet, mosbegroet og nedbrudt fugebånd i en ydervæg med skader i bagvedliggende konstruktioner.
Hent illustration i høj opløsning  - © www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Placering af murpap og plastprofilrende ved en armeret teglbjælke. Bemærk, at murpap til begge sider skal nå mindst 100 mm forbi plastprofilrenden.
Hent illustration i høj opløsning - © www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Fugtskadet vindueslysning efter vandindtrængning.
Hent illustration i høj opløsning - © www.byg-erfa.dk

Billedteks: Billedet viser opfugtet murværk som følge af utilstrækkelig bortledning af vand
Hent illustration i høj opløsning - © www.byg-erfa.dk
 
Billedtekst: Frostsprængte facadesten (kalksten). Frost-tø påvirkninger har i kombination med tøsalte fået stenene ved terræn til at smuldre.
Hent illustration i høj opløsning - © www.byg-erfa.dk
 
Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk