Brug af regnvand fra tage - til wc-skyl og tøjvask

Nyt erfaringsblad om brug af regnvand fra tage – til wc-skyl og i vaskemaskiner

I Danmark er det tilladt at bruge regnvand fra tage til wc-skyl og tøjvask i boliger og tilsvarende byggeri. 

Forkert installation og uhensigtsmæssig anlægsudformning indebærer dog en stor sundhedsrisiko. 

Derfor har myndighederne udarbejdet retningslinjer for opbygning af regnvandsanlæg samt krav til materialer og installationsdele.

Det nye erfaringsblad fra Fonden BYG-ERFA ”Brug af regnvand fra tage - til wc og i vaskemaskiner” (50) 08 12 29 gennemgår: 

  • korrekt opbygning af regnvandsanlæg, 
  • i hvilke bygningstyper, der må anvendes regnvandsanlæg, 
  • hvilke tagflader, der er velegnede til vandopsamling, 
  • hvor der kræves opmærksomhed for at undgå risiko for sammenblanding af brugsvand og regnvand

Erfaringsbladet indgår i Temamappen om Energi- og indeklimaforbedring [2009 03 01], temaet indeholder 14 erfaringsblade om Energi- og indeklimaforbedring - bygningsfornyelse, efterisolering, tæthed, termografi, regnvandsanlæg, energiruder, dampspærrer, fuger.