Flade tage, monsterregn og forebyggelse af vandskader - om projektering og renovering af flade tage

Kraftige regnskyl er ikke længere et særsyn i Danmark – og slet ikke for alle dem, der oplevede skybruddet 2. juli 2011.

For at undgå vandskader anbefales, at byggeriets parter retter opmærksomhed på, at både projektere og renovere de bygningskonstruktioner, der er mest udsatte for skybrud, fx flade tage.

De senere års mange tilfælde af kortvarig, kraftig regn (skybrud) har medført mange vandskader som følge af utilstrækkelig effektiv afledning af tagvand.


I forlængelse heraf anbefales, at anvende afløbsnormens „skærpede“ dimensionerende regnintensitet ved dimensionering af fx tagbrønde, tagrender, nedløbsrør – samt at der ved nybyggeri projekteres nødafløb.


Desuden anbefales ældre, flade tage – om muligt – renoveret, så de store regnmængder bortledes forsvarligt, hvis eksisterende tagbrønde og afløb svigter eller overbelastes ved skybrud.

BYG-ERFA har netop udgivet et erfaringsblad med titlen ”Afledning af vand fra flade tage ved skybrud”, som beskriver fx:

  • Tagbrønde
  • Nødafløb
  • Inddækningshøjder
  • Opstuvning i faldstammer
  • Regnvandsforsinkelse – med grønne tage?


I erfaringsbladet kan såvel bygningsadministratorer, bygningsejere som projekterende, der har oplevet vandskader i forbindelse med de seneste voldsomme regnskyl, derfor finde inspiration til både nybyggeri og renovering af flade tage.

Det nye erfaringsblad indgår i BYG-ERFAs temaer om fx:

Hvis du ikke allerede er abonnent hos BYG-ERFA, kan du se fordelene ved at bestille en startpakke netop nu.

Erfaringsbladet kan også fås i løssalg, se "Afledning af vand fra flade tage ved skybrud"

Illustrationer:

© www.byg-erfa.dk
Billedtekst: En bygning med fladt tag, hvor nødafløb er etableret som udspyere i murkronen.

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Nødafløb fra tagfladen til det fri via bøjning gennem isolering og udspyer i murkronen. Løsningen har begrænset kapacitet og indebærer risiko for tilstopning.

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Principskitse af nødafløb udformet som „skydeskår“ i traditionelt inddækket murkrone. Rustfrit overgangsstykke muliggør forsvarlig inddækning.

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk.

Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for en højopløst illustration.

 

Yderligere oplysninger:

Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement, temamapper og seminarer.