Afdækning af skalmure - ved tilslutning til flade tage uden udhæng

En populær, men også en meget sårbar og risikofyldt løsning, som frarådes anvendt.

BYG-ERFA har udgivet et nyt erfaringsblad med titlen "Afdækning af skalmure - ved tilslutning til flade tage uden udhæng" (27) 09 10 30.

Bladet omtaler en række forhold, som skal tilgodeses for at minimere risiko for vandindtrængning og en principløsning for konstruktiv beskyttende inddækning.

I de senere år er konstateret adskillige tilfælde af vandindtrængning ved ydermurens afslutning mod tagkonstruktioner med lav hældning (flade tage under 5°) uden et udhæng, der beskytter tagkanten.

Vand er løbet på bagsiden af formuren og trængt ind over døre og vinduer med mangelfuld overliggende fugtspærre.

Den arkitektonisk stramme kantløsning er populær, på trods af at den er meget sårbar og og giver risiko for fugtindtrængning.

Ved bygningskroppe med indadgående hjørner vil vindtryk yderligere øge løsningens sårbarhed.

Det nye erfaringsblad indgår i BYG-ERFAs temamappe, der indeholder yderligere 9 erfaringsblade om "Flade tage og tagterrasser - tagpap og tagfolie". Informationsblad 20081029.

TIL REDAKTIONEN: 

Vand er løbet på bagsiden af formuren og trængt ind.

Billedtekst: Vand er løbet på bagsiden af formuren og trængt ind over døre og vinduer med mangelfuld overliggende fugtspærre.

Hent forsideillustration i høj opløsning