Gå til hovedindhold

Omfangsdræn – ved enfamiliehuse og småhuse

Omfangsdræn

Fugtskader i vægge og kældre ses ofte i bygninger uden omfangsdræn, med forkert projekterede eller dårligt udførte dræn – eller gode dræn, der ikke fungerer på grund af manglende vedligehold. Et dårligt drænsystem er fx uden fald, uden rensemuligheder og filtermateriale samt dårligt fungerende pumpeinstallationer. I erfaringsbladet gennemgås retningslinjer for dræning ved enfamiliehuse og andre mindre bygninger samt udførelse og vedligehold af drænsystemet. Billedet viser ødelagt drænledning, som hindrer bortledning af vand langs bygning og derved øger vandbelastningen på fundament/kældervæg.

ID
(50) 11 02 25
Erstatter

Indledning

Drænsystemer omkring bygninger skal beskytte kældervæggen mod nedsivende overfladevand og vandtryk fra højgrundvandsstand [1, 4]. Drænsystemer til bortledning af nedsivende overfladevand etableres, når jordener tæt (leret) og grundvandsspejlet ligger under fundamenterne (figur 1).

Hvis dræning undlades, dannes et lokalt grundvandsspejl i det bassin, der opstår ved udgravningen til kælderen. Drænsystemer til sænkning af grundvandsspejlet udføres, når jorden er tæt (leret) og grundvandet står højt (figur 2). I sandet jord med lavt grundvandsspejl udføres ikke drænsystemer. I sandet jord med højt grundvandsspejl kan grundvandet ikke fjernes med et drænsystem. Her skal kældre bygges med vandtætte vægge og gulve under grundvandsspejlet – eventuelt udført med indskudsdræn [2].

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
110 kr.