Ventilation, indeklima og fugtgener – i eksisterende enfamilieboliger

Erfaringsblad
(99) 11 07 21
Emneord

Indhold

 • Indledning
 • Boligventilation
  • Udeluftventiler
  • Naturligt aftræk
  • Mekanisk udsugning
  • Emhætte med mekanisk udsugning
  • Ekstra udluftning
 • Særlige forhold
  • Kondensisolering
  • Fleksible slanger
  • Tilbagestrømning
  • Småventilatorer

Dårlig lugt, dug på ruderne og skimmelvækst i boliger skyldes ofte utilstrækkelig ventilation. Årsagen kan være et dårligt virkende ventilationssystem – mekanisk eller naturligt – eller uhensigtsmæssig brug af ventilationssystemet. For både ældre og nyere enfamilieboliger anbefales, at ventilationsforholdene bringes op til dagens standard, som angivet i BR10. Indledningsbilledet viser køkken med kontrolventil i loftet (til venstre) for konstant mekanisk udsugning og mekanisk emhætte til brug efter behov.

Indledning

Dårlig lugt i boligen og dug på ruderne er umiddelbare tegn på utilstrækkelig udluftning eller ventilation. I sådanne tilfælde anbefales at undersøge, om:

 • udeluftventiler tll det fri mindst opfylder BR10-krav til antal og areal [1], samt at de er fri for snavs – og ikke lukkede, fx for at spare energi,
 • udsugningsventiler (både aftræks- og kontrolventiler), kanaler og taghætter er åbne, fri for snavs og mindst opfylder krav i BR10 [1],
 • udsugningskanaler er tætte,
 • mekaniske ventilatorer er rene indeni og fungerer efter hensigten,
 • overstrømningsåbninger fra andre rum til køkken, toilet- og baderum er store nok, fx om døre er friskåret forneden med mindst 100 cm2 spalte,
 • emhætten anvendes under – og lidt efter – madlavning,
 • almindelige tørretumblere har rene kanaler/riste og tæt aftræk til det fri,
 • kondenstumblere har tætte låger,
 • energibesparende foranstaltninger, fx tætning eller udskiftning af vinduer, har reduceret naturlige utætheder – uden at der er kompenseret ved montering af udeluftventiler [2].
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Ventilation, indeklima og fugtgener – i eksisterende enfamilieboliger - side 1 Ventilation, indeklima og fugtgener – i eksisterende enfamilieboliger - side 2