6 nye erfaringsblade fra BYG-ERFA

BYG-ERFA har netop udgivet 6 nye erfaringsblade. Vi håber, at I vil finde plads til at omtale et eller flere af dem i jeres medie.

Skimmelvækst på kolde loftflader under ældre tagterrasser
Tagterrasser – inddækningshøjde, niveaufri adgang, isolering, afvanding, opbygning af gulve
Tagterrasser – opbygning, membraner og materialer
Brandteknisk lukning af spalter mod hulrum – ved renovering og merisolering af tagpaptage
Byggevarer og CE-mærkning – valg af egnede byggevarer
Lugt i bygninger - kilder til lugt og fjernelse af lugt

Kort omtale af hvert erfaringsblad:

skimmelvækst

Skimmelvækst på kolde loftflader under ældre tagterrasser
(23) 17 06 01
I mange ældre ejendomme findes der tagterrasser med beboelse under. Dækket, som oftest er af pladsstøbt jernbeton, er i de fleste tilfælde gammelt og er helt uden, eller har kun ringe isolering. Isoleringen kan fx bestå af få cm træbeton eller kork. Sådan en konstruktion kan give problemer med både kuldebroer, skjulte fugtskader og skimmelvækst. Erfaringsbladet behandler problemstillingerne og foreslår løsninger.

tagterrasser

Tagterrasser – inddækningshøjde, niveaufri adgang, isolering, afvanding, opbygning af gulve
(23) 17 06 02
I de senere år er der konstateret adskillige tilfælde af vandindtrængen ved inddækninger på tagterrasser. Det skyldes ofte, at der i forbindelse med etablering af niveaufri adgang er projekteret med for lav inddækningshøjde, der hvor belægningen på tagterrassen møder den tilstødende dør eller facadepartiet. Erfaringsbladet redegør for, at det er nødvendigt at projektere en øget højde på etageadskillelse og gulvopbygning for at opnå tilstrækkelig inddækningshøjde.

tagterrasser

Tagterrasser – opbygning, membraner og materialer
(23) 17 06 03
Om en tagterrasse er tæt afhænger af opbygningen og detaljerne i konstruktionen - herunder membranen, isoleringsmaterialet og afvandingsforholdene. Lave inddækninger er ofte årsag til vandindtrængen i bygningen. Erfaringsbladet redegør for principper for opbygningen af tagterrasser, fx konstruktionsopbygning, membrantyper og valg af isoleringsmaterialer.

brandteknisk lukning af spalter

Brandteknisk lukning af spalter mod hulrum – ved renovering og merisolering af tagpaptage
(37) 17 06 04
I de senere år er der i en række tilfælde opstået brand ved renovering eller merisolering af tagpaptage. For at undgå brand må det ved projekteringen og udførelsen sikres, at spalter -  fx mellem ovenlys og tagflade - ned til hulrummet,  lukkes brandteknisk tæt, inden der iværksættes ”varmt arbejde”. Erfaringsbladet beskriver en brandteknisk tæt lukning af spalter med mineraluld og en brandhæmmende fugemasse.

bygevarer og ce-mærkning

Byggevarer og CE-mærkning – valg af egnede byggevarer
(99) 17 06 05
Op mod 80% af alle byggevarer CE-mærkes. CE-mærket sikrer, at byggevarerne deklareres på en ensartet måde. Mærket er primært indført for at sikre fri og lige adgang til det europæiske marked. CE-mærket er ikke et kvalitetsmærke eller en godkendelse af byggevaren. Erfaringsbladet giver en indføring i, hvordan byggevaremarkedet fungerer efter indførelsen af CE-mærket, og hvordan køberen sikrer sig, at relevante krav til byggevarerne er opfyldt.

Lugt i bygninger

Lugt i bygninger - kilder til lugt og fjernelse af lugt
(99) 17 06 06
Enhver bygning har sin egen lugt af mennesker, mad, rengøringsmidler, parfume mm. Lugtesansen advarer os mod lugte, der gør os utilpasse eller kan være sundhedsskadelige at indånde. Lugt er kemi i luften, som vi indånder, og den sætter sig i alt, der kan suge - fx tøj, tæpper, polstrede møbler og bygningsoverflader. Erfaringsbladet gennemgår overordnede retningslinjer for, hvordan ubehagelige lugte i bygninger kan identificeres, håndteres og fjernes.

© www.byg-erfa.dk
Kontakt BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk, eller telefon 82303022 ved behov for illustrationerne i høj opløsning.

Fonden BYG-ERFA
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer. Materialet er relevant for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift. BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan de kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri. På byg-erfa.dk findes en oversigt over de ca. 300 BYG-ERFA blade samt priser på abonnement og temamapper.