Tagunderlag af krydsfiner – misfarvning efter skimmelvækst

Indhold

 • Indledning
 • Dampspærrer og loftlemme – årsager til opfugtning
 • Ventilation
 • Underafkøling af tagunderlaget
 • Omfordeling af fugt i et tagrum
 • Byggefugt
 • Opbevaring og produktion
 • Trænedbrydning og indeklima
 • Tegltage
 • Afhjælpning
 • Tagudhæng og carporttage
  • Efterisolering af ventilationsspalter
 • Materialer

I erfaringsbladet gennemgås årsager til skimmelvækst på krydsfinerplader i ventilerede tagkonstruktioner. Endvidere omtales misfarvninger forårsaget af skimmelvækst på undersiden af tagudhæng og carporttage. Der beskrives, hvordan problemerne afhjælpes og forebygges gennem konstruktive ændringer. I tagudhæng og ved carporttage kan misfarvning eventuelt afhjælpes med malebehandling. Indledningsbilledet viser misfarvning efter skimmelvækst på et krydsfinertagunderlag i et ventileret, fladt tag, hvor luftstrømning gennem en utæt dampspærre har ført fugt til taghulrummet.

Indledning

Skimmelvækst på tagunderlag af krydsfiner i ventilerede tage forekommer oftest på grund af:

 • utætte dampspærrer og loftlemme,
 • uhensigtsmæssig ventilation af taghulrummet.

Herudover er konstateret skimmelvækst som følge af – eventuelt i kombination – med:

 • underafkøling af tagunderlaget,
 • omfordeling af fugt i tagrummet efter solpåvirkning,
 • byggefugt,
 • kolde tagrum som følge af høj isoleringsstandard,
 • uhensigtsmæssig opbevaring og behandling af materialer før indbygning.

Et særligt fænomen er skimmelvækst på nordvendte tagflader med mere end 30º hældning, dvs. flader i tagrum, hvor solens udtørrende virkning kun opnås i en kort periode midt på sommeren – og ikke om vinteren.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Tagunderlag af krydsfiner – misfarvning efter skimmelvækst - side 1 Tagunderlag af krydsfiner – misfarvning efter skimmelvækst - side 2