Dryp fra tagkonstruktioner – under og lige efter byggeprocessen

Indhold

 • Indledning
 • Årsag til vanddryp
 • Byggefugt
  • Loftlemme
 • Kondensdannelse inden ibrugtagning
 • Byggeproces og arbejdsmiljø
 • Sådan undgås kondensproblemet
 • Dryp af kondensvand – efter ibrugtagning
 • Træfugt
 • Skimmelvækst

Dette erfaringsblad omtaler forhold under byggeprocessen, som medfører risiko for dannelse af kondensvand i tagkonstruktioner og heraf følgende skader. Desuden gennemgås, hvordan bygherrer, projekterende, udførende håndværkere og tilsynsførende kan imødegå problemet. På billedet ses et loft, som er misfarvet som følge af kondensdryp fra den overliggende del af tagkonstruktionen.

Indledning

Hvis der – især om vinteren – konstateres betydelige mængder dryppende vand fra loftet, tolkes dette ofte som utætheder ved tag, undertag, inddækninger eller gennemføringer. Det kan dog også skyldes kondensering af byggefugt i tagkonstruktionen. Problemerne er mest markante i byggeprocessens sidste faser – umiddelbart efter, at der er sat varme på bygningen – hvis dampspærren ikke er færdigmonteret og tæt [1, 2, 3]. Der kan også forekomme dryp om vinteren kort tid efter bygningens ibrugtagning, når byggefugt drives ud af materialerne og – som kondens – løber gennem fx sømhuller. Fugtgenerne kan medføre:

 • skimmelvækst på træ- og isoleringsmaterialer i tagkonstruktionen,
 • fugtskjolder på loftet,
 • ødelæggelse af malebehandlinger,
 • fugtskader på gulve.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Dryp fra tagkonstruktioner – under og lige efter byggeprocessen - side 1 Dryp fra tagkonstruktioner – under og lige efter byggeprocessen - side 2